Nieuws item

06-04-2012 00:58 - Uitnodiging bijzondere ledenvergadering op vrijdag 20 april

Aan de leden van FC Ter Apel ’96

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van een Bijzondere Ledenvergadering, welke gehouden wordt op  Vrijdag 20 april 2012 om 21.00 uur, in de kantine op het Sportpark ’t Heem.

Toelichting:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 december jongstleden heeft een bestuursverkiezing plaatsgevonden die, naar nu blijkt, niet conform de statuten is afgehandeld.  Dit betekent dus dat FC Ter Apel’96 thans geen rechtsgeldig bestuur heeft. Om dit te herstellen is het noodzakelijk een bijzondere algemene ledenvergadering uit te schrijven, waarin conform de statuten wordt overgegaan tot verkiezing van het bestuur.

Deze vergadering is dus van groot belang en wij roepen u allen op deze avond aanwezig te zijn voor het uitbrengen van uw stem.AGENDA
       
1.    Opening

2.    Bestuursverkiezing


In de ledenvergadering van 8 december jl. is al uitleg gegeven dat door diverse oorzaken in de afgelopen periode alle bestuursleden zijn afgetreden. Een viertal personen, te weten Wim Stahl, Gineke Enninga, Joep Groenewolt en Harrie Haanstra, heeft besloten de lopende zaken af te wikkelen en een ledenvergadering voor te bereiden, waarin zij verantwoording hebben afgelegd over het gevoerde beleid in het seizoen 2010-2011 en te komen tot de verkiezing van een bestuur dat het vertrouwen heeft van de leden.
In de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 8 december jl. zijn bij het agendapunt Bestuursverkiezing de heer Jan Buining en mevrouw Truus Deddens voorgedragen te worden benoemd als bestuurslid. In deze vergadering zijn bij de behandeling van dit agendapunt naast genoemde personen ook de vier ex- bestuursleden Stahl, Enninga, Groenewolt en Haanstra bij hand opsteken benoemd.
Naast dat laatstgenoemde personen in de uitnodiging voor deze vergadering niet zijn genoemd en derhalve niet verkiesbaar waren, dient de benoeming van bestuursleden volgens artikel 16 lid 6 schriftelijk plaats te vinden. Op grond van deze procedurefout is de benoeming van genoemde personen tot bestuurslid van FC Ter Apel’96 niet rechtsgeldig en moet dus nietig worden verklaard.

De volgende personen worden voorgedragen:

Dhr Jan Buining             --    Voorzitter
Mw Gineke Enninga        --    Secretaris
Dhr Ronny Hartmann     --    Penningmeester
Mw Truus Deddens       --    Algemeen bestuurslid
Dhr Ben Scholte           --    Algemeen bestuurslid
    
Elk van bovengenoemde personen worden kandidaat gesteld door tenminste 3 leden van de vereniging.


Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de beoogd secretaris. Kandidaten dienen lid te zijn van de vereniging, bovendien moet zijn/haar kandidaatstelling door tenminste 3 leden worden ondersteund3.    Sluiting

Laatste 5 headlines

Sponsoren

Bos
Van Oosten
Trendshop Ter Apel
Telkamp
Optivorm
Apotheek Ter Apel
Univé Stad en Land
C1000
Kral Westen
Jumbo
Succes verkeersschool
Tabak B.V.
Van Gansewinkel Groep
Wolbers B.V.